آینه تاریخ- 20 سپتامبر

نگاهی به مهمترین رویدادهای تاریخی جهان، بیستم سپتامبر

1490537
آینه تاریخ- 20 سپتامبر

بیستم سپتامبر 622 حضرت محمد و حضرت ابوبکر از مکه به مدینه هجرت کردند. حضرت محمد در طول این سفر که نهم سپتامبر آغاز شده بود بارها با خطر مرگ روبرو شد و روز جمعه 24 سپتامبر وارد شهر مدینه شد.

بیستم سپتامبر 1951 ترکیه به پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو ملحق شد

بیستم سپتامبر 1984  در نتیجه حمله انتحاری انجام شده به سفارت امریکا در بیروت، 23 تن منجمله دو امریکایی کشته شدند. در میان 60 مجروح این حادثه، سفرای امریکا و انگلستان نیز بودند.

بیستم سپتامبر 1988  نعیم سلیمان اوغلو در بخش وزنه برداری بازیهای المپیک سئول، 6 رکورد جهانی را شکست.

 خبرهای مرتبط