آینه تاریخ-18 سپتامبر

نگاهی به مهمترین رویدادهای تاریخی، هجدهم سپتامبر

1490533
آینه تاریخ-18 سپتامبر

هجدهم سپتامبر 1956- در حفاری های باستان شناسی که از سال 1926 در افس ادامه داشت، مجسمه مشهور آرتمیس کشف شد. آرتمیس افس الهه باروری و برکت است. معبد آرتمیس در شهر باستانی افس یکی از عجایب هفتگانه جهان است.

هجدهم سپتامبر 2002- عملیات احداث خط لوله باکو-تفلیس-جیهان با حضور احمد نجدت سزر رئیس جمهور وقت ترکیه، حیدر علی‌اف رئیس جمهور وقت آذربایجان و شواردنادزه رئیس دولت وقت گرجستان آغاز شد. اولین مرحله انتقال نفت از این خط لوله هزار و 768 کیلومتری، در سال 2006 انجام گرفت.

هجدهم سپتامبر 2005- در افغانستان پس از 36 سال انتخابات پالمانی برگزار شد. افغانستان سالها به علت اشغال اتحاد جماهیر شوروی سابق و جنگ‌عای داخلی با بی‌ثباتی سیاسی روبرو بود.

 

 

 خبرهای مرتبط