آینه تاریخ-15 سپتامبر

نگاهی به مهمترین رویدادهای تاریخی، پانزدهم سپتامبر

1490508
آینه تاریخ-15 سپتامبر

پانزدهم سپتامبر 1918- اردوی اسلام قفقاز عثمانی به فرماندهی نوری پاشا، باکو را از اشغال روس و ارامنه نجات داد.

پانزدهم سپتامبر 1928- فلمینگ، باکتری شناس اسکاتلندی، پنیسیلین را کشف کرد. پنیسیلین نقش مهمی در نجات جان میلیون‌ها انسان در جنگ جهانی دوم و پس از آن داشته‌است.

پانزدهم سپتامبر 1931- عمر مختار رهبر مبارزه استقلال لیبی از سوی ایتالیایی‌ها اعدام شد.

پانزدهم سپتامبر 1975- در بیروت پایتخت لبنان جنگ داخلی بین مسیحیان و مسلمانان آغاز شد. هفت سال بعد در همان روز اسرائیل بیروت را اشغال کرد.

 خبرهای مرتبط