آینه تاریخ-30 آگوست

نگاهی به مهمترین رویدادهای تاریخی، 30 آگوست

1480103
آینه تاریخ-30 آگوست

30 آگوست 1922 نبرد دوملوپینار به فرماندهی مصطفی کمال پاشا با پیروزی ارتش ترک به نتیجه رسید. تروکوپیس فرمانده ارتش یونان به همراه روسای ارتش به اسارت گرفته شد.

30 آگوست 1988  هزاران کرد عراقی که با فرار از ارتش عراق به ترکیه پناه آورده بودند با اجازه حکومت وارد ترکیه شدند.

30 آگوست 1995 ناتو در پی قتل عام مارکاله، علیه صرب های بوسنی عملیات هوایی آغاز کرد. این عملیات سنگین ترین بمباران پس از جنگ جهانی دوم در اروپا می باشد.خبرهای مرتبط