آینه تاریخ-21 آگوست

نگاهی به مهمترین رویدادهای تاریخی، بیست و یکم آگوست

1475003
آینه تاریخ-21 آگوست

بیست و یکم آگوست 1915 نیروهای عثمانی به فرماندهی مصطفی کمال در جآنافارتالار 2 در چاناک قلعه به پیروزی دست یافتند.

 

بیست و یکم آگوست 1983 بنینو آکینو رهبر مخالفین فیلیپینی به هنگام بازگشت از تبعید در حال پیاده شدن از هواپیما در فرودگاه کشته شد.

 

بیست و یکم آگوست 2017 بزرگترین کسوف تاریخ رخ داد. در طول این خورشیدگرفتگی که 90 دقیقه طول کشید، کسوف کامل به مدت 2 دقیقه و 90 ثانیه ادامه داشت. مساحت خورشید برای اولین بار بسیار نزدیک به اندازه واقعی اش محاسبه شد.

 خبرهای مرتبط