آینه تاریخ-14 آگوست

نگاهی به مهمترین رویدادهای تاریخی، چهاردهم آگوست

1472755
آینه تاریخ-14 آگوست

در چهاردهم آگوست 1947 انگلستان به هندوستان استقلاش را پس داد. محمد علی جناح رهبر اتحادیه مسلمان هندوستان و پاندیت نهرو رهبر حزب کنگره پس از قبول طرح انگلستان، کشور به دو بخش هندوستان و پاکستان تقسیم شد.

 

در چهاردهم آگوست 1974 در نتیجه به بن بست رسیدن کنفرانس ژنو میان ترکیه، انگلستان و یونان، ترکیه دومین صفحه عملیات صلح قبرس را آغاز کرد. سربازان ترک وارد لفکوشه شدند.

 

در چهاردهم آگوست 2006 جنگ میان حزب الله و اسرائیل، با امضای آتش بس به پایان رسید. ارتش لبنان و نیروی صلح سازمان ملل، در لبنان جنوبی مستقر شدند.خبرهای مرتبط