آینه تاریخ- 31 جولای

نگاهی به مهمترین رویدادهای تاریخی، 31 جولای

1460600
آینه تاریخ- 31 جولای

در 31 جولای 1492، توافقنامه الحمره که یهودیان را از اسپانیا خارج مینمود، به مورد اجرا گذاشته شد. امپراطوری عثمانی با ارسال کشتی های جنگی، یهودیانی که خواهان مهاجرت از خاکهایشان بودند را به استانبول و ازمیر آورند.

در 31 جولای 1932 نازیها، در انتخابات پارلمانی، 230 کرسی مجلس را به خود اختصاص داده و حزب اول آلمان شدند.

در 31 جولای 1980، غالب اوزمن رایزن اداری سفارت ترکیه در آتن و دخترش  از سوی سازمان تروریستی آسالا مورد حمله مسلحانه قرار گرفته و شهید شدند.

 

 

 خبرهای مرتبط