آینه تاریخ-14 مارس

نگاهی به مهمترین رویدادهای تاریخی، 14 مارس

1377937
آینه تاریخ-14 مارس

در سال 1827 اولین بیمارستان جراحی به دستور محمود دوم پادشاه عثمانی در محله شهزاده باشی استانبول افتتاح شد. در پی تظاهرات اعتراض آمیز دانشجویان دانشکده  پزشکی به اشغال استانبول پس از جنگ جهانی اول؛ روز 14 مارس در ترکیه به عنوان "عید طب" اعلام شد.

در سال  1883 کارل مارکس دانشمند آلمانی و تئوریسین ایدئولوژی "سوسیالیزم علمی" در 65 سالگی در لندن درگذشت.

در سال  1919 طرح اشغال ازمیر از سوی ارتش یونان از سوی دیوید لوید جرج نخست وزیر انگلستان، ژرژ کلمانسو نخست وزیر فرانسه، اورلاندو نخست وزیر ایتالیا و ودرو ویلسون رئیس جمهور آمریکا تایید شد.

در سال 2018 استفان هاوکینگ یکی از مهمترین دانشمندان جهان در 76 سالگی درگذشت. کتاب های هاوکینگ که به بیماری ALS مبتلا بود، به 40 زبان منتشر شد.


برچسب ها: #جهان , #ترکیه , #تاریخ

خبرهای مرتبط