آینه تاریخ- 11 فوریه

نگاهی به مهمترین رویدادهای تاریخی، یازدهم فوریه

آینه تاریخ- 11 فوریه

در سال 1990 دوره حبس 27 ساله نلسون ماندلا سمبل مقاومت علیه رژیم نژادپرست در آفریقای جنوبی، در جزیره روبن و زندان پلسمور به پایان رسید. ماندلا رهبر کنگره ملی آفریقا با انتخابات 1994 به عنوان رئیس دولت انتخاب شده و به نژادپرستی در کشورش پایان داد.

در سال 2006 باستان شناسان آلمانی اولین نشانه ها در گوبکلی تپه شانلی اورفا را کشف کردند. گوبکلی تپه واقع در نزدیکی های روستای اورنجیک در 22 کیلومتری شانلی اورفا  اولین مکانی است که بشر در آن به تعداد زیادی زیسته‌است. تاریخ گوبکلی تپه به 11 هزار و 600 سال قبل بازمیگردد و در لیست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.

در سال 2011 حسنی مبارک که به مدت سی سال مصر را با مشت آهنین اداره کرده بود، در نتیجه تظاهرات مردمی  اعتراض آمیزی که از میدان تحریر قاهره آغاز شده و در سراسر کشور گسترش یافت، از پست ریاست دولت استعفا کرد.

 


برچسب ها: ترکیه , جهان , تاریخ

خبرهای مرتبط