آیینه تاریخ 13 ژانویه

مروری بر حوادث تاریخ روز 13 ژانویه

آیینه تاریخ 13 ژانویه

سال 1920، میتینگ بزرگ سلطان احمد در استانبول پس از اشغال ازمیر از سوی ارتش یونان تشکیل شد. در این میتینگ که نزدیک به 150 هزارتن در آن شرکت داشتند، اشغال ازمیر مورد اعتراض قرار گرفت و سخنرانی محمد امین یورداکول، Hamdullah Suphi hamdiöver و حالیده ادیپ آدیوِر بسیار مورد توجه واقع شد.

 

سال 1966، نامه لیندون ب. جانسون رئیس جمهور امریکا که سال 1964 در دوره نخست وزیری عصمت اینونو با نام "نامه جانسون" به وی ارسال کرده و موجب ضربه ای بزرگ در روابط ترکیه با ایالات متحده امریکا شده بود، برای اولین بار در رسانه ها منتشر شد. در این نامه که به مدت 2 سال از اطلاع به عموم مخفی نگاه داشته شده بود، جانسون رئیس جمهور امریکا اعلام میداشت که در صورت مداخله ترکیه به قبرس، این کشور نباید از سلاحهای امریکایی استفاده کند. همچنین در این نامه تاکید میگردید که در صورت مداخله نظامی اتحادیه جماهیر شوروی به ترکیه، توافقنامه ناتو معتبر نخواهد بود. پاسخ عصمت اینونو به این هشدار، "دنیا باری دیگر تاسیس میشود و ترکیه نیز جای خود در آن دنیا را میگیرد." بود.

 

سال 2012، رئوف دنکتاش رئیس جمهور موسس جمهوی ترک قبرس شمالی، در سن 88 سالگی درگذشت. تشییع جنازه دنکتاش روز 17 ژانویه از پارک جمهوریت انجام شد.خبرهای مرتبط