آیینه تاریخ 12 ژانویه

مروری بر حوادث تاریخی روز 12 ژانویه

آیینه تاریخ 12 ژانویه

سال 1875، "تونل" که در منطقه بیگ اوغلی استانبول ساخت شد، آغاز به بهره برداری گردید. "تونل" پس از متروی لندن، قدیمی ترین سیستم وسیله نقلیه عمومی زیر زمینی در کل جهان میباشد. "تونل" که ابتدا از سوی بخش خصوصی استفاده میگردید، سال 1939، عمومی شد.

 

سال 1920، آخرین مجلس نمایندگان عثمانی در استانبول گردهم آمد. در این مجلس هم نمایندگانی از پادشاه و هم نمایندگانی از مردم آناتولی حضور داشتند. در نتیجه تصمیم مجلس برای "پیمان ملی" با هدف ایجاد تمامیت ارضی کشور و همچنین استقلال کامل، کشورهای متفق روز 16 مارس رسما استانبول را اشغال کردند و مجلس منحل شد. بخشی از اعضای مجلس نیز دستگیر شده  و به جزیره مالت تبعید شدند.

 

سال 1991، کنگره امریکا به حکومت مسئولیت توسل به زور برای خارج نمودن ارتش عراق از کویت را داد. پس از این تصمیم شمارش معکوس برای نبرد اول خلیج آغاز شد.

 

سال 2006، در نتیجه ازدحام در مکه،  365 تن از زائرانی که به منا رفته بودند، کشته شد.خبرهای مرتبط