آینه تاریخ - 7 نوامبر 2019

آینه تاریخ - 7 نوامبر 2019

آینه تاریخ - 7 نوامبر 2019

7 نوامبر 1665 - روزنامه لندن که 354 سال موجودیت خود را ادامه می دهد، برای اولین بار منتشر شد.

7 نوامبر 1867 - ماری کوری، کاوشگر رادیوم که دو بار برنده جایزه نوبل شده است، در لهستان متولد شد.

7 نوامبر 1913 - آلبر کامو برنده جایزه نوبل رمان و نویسنده کتاب های رمان فرانسوی با نام های "طاعون"، "مرد شورشی" و "مرگ خوش"، در الجزایر به دنیا آمد.

7 نوامبر 1917 - پس از پایان حکومت تزار در روسیه در ماه فوریه ، بلشویک های تحت رهبری لنین در پتروگراد کنترل را به دست گرفتند و دوره ای که با نام "انقلاب اکتبر" در تاریخ مشهور شد، آغاز گردید.

7 نوامبر 1918 - آنفلوانزا باعث مرگ و میر گسترده در جزیره ساموآی غربی در اقیانوس آرام شد. در اثر این بیماری بیش از 7،500 تن که حدود 20 درصد جمعیت این جزیره را تشکیل می دادند، کشته شدند.

7 نوامبر 1921 - حزب ملی فاشیست تحت رهبری بنیتو موسولینی در ایتالیا تأسیس شد.

7 نوامبر 1982 - قانون اساسی نوشته شده توسط حکومت کودتای 12 سپتامبر به همه پرسی گذاشته شد. در نتیجه همه پرسی، قانون اساسی جدید با 91.37 درصد آرا پذیرفته شد. پس از این همه پرسی، کنعان اورن رهبر دولت نظامی نیز به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.

7 نوامبر 1996 - هواپیمای مسافربری نیجریه در نزدیکی لاگوس سقوط کرد، 143 نفر کشته شدند.خبرهای مرتبط