آینه تاریخ - 11 آگوست 2019

آینه تاریخ - 11 آگوست 2019

1251110
آینه تاریخ - 11 آگوست 2019

11 آگوست 1473 - ارتش عثمانی به فرماندهی سلطان محمد فاتح توانست در جنگ اوتلوكبلی، ارتش آق قویونلوها به فرماندهی اوزون حسن را شكست دهد. حکمرانی آق قویونلوها با این شکست به پایان رسید.

 

11 آگوست 1934 - زندان جزیره آلکاتراز در ایالات سانفرانسیسکوی ایالات متحده آمریکا که موضوع بسیاری از فیلم ها از جمله فیلم "پرنده باز آلکاتراز" شده است ، شروع به کار کرد.

 

11 آگوست 1952 - مجلس اردن به جای پادشاه طلال که با بیماری دست و پنجه نرم می کرد، پسر 18 ساله وی حسین را به عنوان پادشاه انتخاب کرد.

 

11 آگوست 1966 - جنگ 3 ساله بین مالزی و اندونزی به پایان رسید.

 

11 آگوست 1980 - در جمهوری خلق چین  دوره مائو رسماً به تاریخ پیوست. حکومت کمونیست چین کلیه تصاویر، بیانیه ها و پوسترهای مربوط به مائو را ممنوع اعلام کرد.خبرهای مرتبط