آینه تاریخ - 12 ژوئن 2019

آینه تاریخ - 12 ژوئن 2019

آینه تاریخ - 12 ژوئن 2019

12  ژوئن 1898 - فیلیپین استقلال خود را از اسپانیا اعلام کرد.

 

12  ژوئن 1919 - مصطفی کمال پاشا که برای مقابله با دشمن در جنگ رهایی بخش ملی به سامسون رفته بود، از شهر حاوزا وارد آماسیا شد.

 

12  ژوئن 1924  - اولین بیمارستان آموزش و تحقیقاتی ترکیه با نام "هیبلی آدا ساناتوریوم"  به فرمان آتاتورک افتتاح شد.

 

12  ژوئن 1940  - دولت جمهوری ترکیه به ریاست عصمت اینونو رئیس جمهور وقت تشکیل جلسه داده و اعلام کرد که در جنگ جهانی دوم بی طرف خواهد ماند.

 

12 ژوئن 1967 - اتحاد جماهیر شوروی سابق، فضاپیمای "ونرا 4" را به سیاره ونوس فرستاد.

 

12 ژوئن 1990 - روسیه رسما استقلال خود را از اتحاد جماهیر شوروی اعلام کرد.

 

12 ژوئن 2000 - اولین اردوگاه فضایی ترکیه افتتاح شد.خبرهای مرتبط