آینه تاریخ 9 / ژوئن

مهمترین رویدادهای واقع در ترکیه و جهان به تاریخ 9 ام ژوئن از این قرار است

آینه تاریخ 9 / ژوئن

نهم ژوئن سال 1917 : مسجد سلطان احمد که به دستور سلطان احمد اول و از سوی معمار صدفکار محمت آقا ساخته شد، بر روی عبادت گشوده شد.

نهم ژوئن سال 1870 : چارلز دیکنز یکی از مهمترین نویسندگان ادبیات انگلیس که با رمانهای خود با سوژه های بی عدالتی اجتماعی، فقر و بی چیزی شناخته می شد، دارفانی را وداع گفت.

نهم ژوئن سال 1977 : تاها کاریم سفیر کبیر ترکیه در واتیکان در نتیجه حمله مسلحانه کشته شد. مسئولیت این حمله را سازمان ارمنی ژنوسید بر عهده گرفت.

نهم ژوئن سال 1985 : فیلم " اسب " به کارگرانی علی اوزگنتورک در جشنواره فیلم توکیو صاحب جایزه بزرگ گردید.خبرهای مرتبط