آینه تاریخ- پنجم آوریل

رویدادهای مهم تاریخی پنجم آوریل

آینه تاریخ-  پنجم آوریل

در پنجم آوریل 1804 اولین سنگ آسمانی در اسکاتلند افتاد.

در سال 1897 جنگ سی روزه بین دولت عثمانی و یونان آغاز شد.

در سال 1900 غازی عثمان پاشا یکی از معروفترین فرماندهای ارتش عثمانی درگذشت.

در پنجم آوریل 1930 ماهاتما گاندی راهپیمایی 300 مایلی خود در هندوستان را به پایان رسانده و به ساحل داندی رسید.

در سال 1992 حکومت بوسنی و هرزگوین اعلام استقلال کرد.

در پنجم آوریل1998 پل آکاشی کایکیو طویل ترین پل هوایی جهان که شهر کوبه و جزیره آواجی در ژاپن را به هم متصل می کند آغاز به ارائ ه خدمت کرد. ساخت این پل به طول 1991 متر، ده سال طول کشید.

 

 


برچسب ها: تاریخ , جهان

خبرهای مرتبط