مطبوعات خارجی چهارشنبه 12 ژوئن 2019

وزیر خارجه آلمان اظهار داشت، در روند توافق هسته ای پیشرفتی قید نشده است

مطبوعات خارجی چهارشنبه 12 ژوئن 2019

 

Zdf.de : وزیر خارجه آلمان اظهار داشت، در روند توافق هسته ای پیشرفتی قید نشده است.

سایت خبری تاگس شاو: برینکمن رئیس گروه پارلمانی حزب دموکرات مسیحی نامزدی خود را اعلام خواهد کرد.

دویچه وله: اسلام هراسی در آلمان نگران کننده می باشد.

الشرق الوسط: نزار زکا کارآفرین لبنانی که در ایران بازداشت شده بود، آزاد گذاشته شد.

الرایه قطر: برخی از کارفرمایان سعود کارگران فلسطینی را آزاد گذاشتند.

الحیات: ایران کارت مطبوعاتی گزارشگر نیویورک تایمز را لغو کرد.

ال یونیورسال: رهبر اسبق فارک عضویت کنگره کلمبیا را دریافت کرد.

الپایس اسپانیا: حکومت اسپانیا تقویت نیروهای امریکایی در پایگاه روتا را قبول کرد.

ال کومرسیو: مرگ اسرارانگیز توریستهای امریکایی در جمهوری دومینیک.

خبرگزاری ریا نووستی روسیه: توکایف به سمت رئیس جمهور قزاقستان انتخاب شد.

روزنامه ایزوستیای روسیه: وزارت کشور روسیه روند حبس خانگی روزنامه نگار ایوان گولون اوف را متوقف کرد.

خبرگزاری تاس: شهروندان روسیه  روز 12 ژوئن را بعنوان روز روسیه جشن می گیرند.

له پاریسین: امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در رابطه با جهش های کاپیتالیزم هشدار داد.

له سویر: ترامپ بخشی از توافق با مکزیک را ناخواسته برملا کرد.خبرهای مرتبط