رسانه های گروهی جهان چه میگویند؟

رسانه های گروهی جهان چه میگویند؟

رسانه های گروهی جهان چه میگویند؟

پورتال خبری ترک - امریکا، ترکیشنی: "سازمانهای تروریستی را از دستور کار ترکیه خارج خواهیم کرد."

بینالی ییلدیریم نخست وزیرترکیه، در برنامه افطار نمایندگان مجلس که در مرکز حزب عدالت و توسعه برگزار گردید، گفت: "امانتی که بر شانه هایمان است، امانت ملت است. مسیر ما را ملت تعیین میکند نع دیگر کانونها. کدام کار را چگونه باید انجام دهیم، آن را نیز ملت تعیین میکند." بینالی یلدیریم نخست وزیر ترکیه همچنین اعلام داشت که به عنوان ملت به یکدیگر متصل شده، همراه و برابر شدهو سازمانهای تروریستی جانی را از دستور کار ترکیه خارج خواهند نمود.

دویچه وله سازمان انتشاراتی آلمان: "ترکیه: در حال آمادگی برای طرح عمل میباشیم."

ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه ابراز داشت که وزارت امور خارجه ترکیه در حال حاضر نمودن یک طرح عمل در رابطه با واکنش علیه طرح قانونی نسل کشی ارامنه در مجلس فدرال آلمان میباشند. کالین امروز در جلسه مطبوعاتی که ترتیب داده بود، گفت: "در حال حاضر فعالیتهایی در رابطه با اینکه در مقابل تصمیم مجلس فدرال آلمان باید چه واکنشی نشان داد، انجام میگردد. واحدهای مربوطه و در راس وزارت امورخارجه ترکیه، در حال حاضر نمودن یک طرح عمل میباشند. هنگامی که این کار به پایان برسد، آن را به رئیس جمهور و نخست وزیرمان تقدیم خواهیم کرد. سپس نیز پس از حاضر کردن جزئیات آن، با شما در میان خواهیم گذارد." وی در سخنانش گفت: "باری دیگر اعلام میکنم، این تصمیم را که پایه حقوقی نداشت، از

حقایق تاریخی به دور بوده و نمونه ای از بی مسئولیتی سیاسی میباشد را به رسمیت نمیشناسیم."

آژانس خبری کریمه QHA: "همکاری هایمان با ترکیه، امن میباشد."

بوریس نانت یکی از سخنگویان وزارت دفاع آلمان،  در اجلاس مطبوعاتی که در مرکز رسانه ای فدرال برگزار شده بود، گفت: "به طور کلی، همکاریهایمان با ترکیه بسیار حرفه ای و امن میباشد. در اژه نیز، در پایگاه اینجیرلیک همکاری بسیار نزدیکی در میان میباشد." وی ضمن ابراز اینکه همکاری نظامی نزدیکی با ترکیه دارند، گفت: "دیروز روز رسانه ای مان را لغو کردیم. در خصوص دلیل این موضوع، اطلاعاتی ندارم. نمیدانم که آیا ارتباطی با حمله تروریستی استانبول داشته است یا نه."خبرهای مرتبط