افزایش صادرات بخش مبلمان ترکیه در نیمه اول سال

ارزش صادرات بخش مبلمان، کاغذ و انواع چوب از ترکیه در نیمه اول سالجاری به بیش از 3.8 میلیارد دلار بالغ شد.

2161191
افزایش صادرات بخش مبلمان ترکیه در نیمه اول سال

براساس آمار منتشر شده توسط اتحادیه صادرکنندکان مبلمان، کاغذ و محصولات جنگلی استانبول، ارزش صادرات انواغ مبلمان، کاغذ و چوب از ترکیه در نیمه اول سال 2024 به بیش از 3.8 میلیارد دلار بالغ شد.

کشورهای عراق با 526 میلیون دلار، انگلستان با 200 میلیون دلار و آمریکا با 182 میلیون دلار بزرگترین مشتری مبلمان، کاغذ و چوب صادر شده از ترکیه در نیمه اول سالجاری قرار داشته اند.

آلمان، ایران، مراکش، لیبی، فرانسه و رومانی نیز طی این مدت دیگر مشتریان بزرگ بخش مبلمان ترکیه بوده اند.

ارکان اوزکان، رئیس اتحادیه صادرکنندکان مبلمان، کاغذ و محصولات جنگلی استانبول در گفتگو با خبرنگار آنادولو تاکید کرد که برای پایان سالجاری صادرات 8 میلیارد دلاری برای این بخش هدفگذاری شده است.خبرهای مرتبط