افزایش 1.7 درصدی تولید صنعتی ترکیه در ماه می 2024

براساس داده‌های اداره آمار ترکیه، تولید صنعتی ترکیه در ماه می 1.7 درصد افزایش یافت

2161440
افزایش 1.7 درصدی تولید صنعتی ترکیه در ماه می 2024

تولید صنعتی ترکیه در ماه می 2024، 1.7 درصد افزایش یافت.

اداره آمار ترکیه (توئیک) شاخص تولید صنعتی را اعلام کرد.

بر این اساس، تولید این بخش در ماه می 1.7 درصد افزایش یافت.

تولید در بخش تولیدی یکی از بخش‌های پیشرو در صنعت، 2.1 درصد افزایش پیدا کرد.

این افزایش در برق، گاز و بخار 1 درصد بوده است.

وقتی به توزیع فناوری نگاه می‌کنیم، تولید فناوری متوسط-بالا ظاهر می‌شود.

افزایش ماهانه تولید صنعتی با فناوری متوسط-بالا 7.3 درصد بوده است.خبرهای مرتبط