افزایش 113 درصدی تولید گاز طبیعی ترکیه

کل تولید گاز طبیعی ترکیه در سال گذشته 113 درصد نسبت به سال 2022 افزایش یافت و به 807.3 میلیون متر مکعب رسید

2153472
افزایش 113 درصدی تولید گاز طبیعی ترکیه

کل تولید گاز طبیعی ترکیه در سال گذشته 113 درصد نسبت به سال 2022 افزایش یافت و به 807.3 میلیون متر مکعب رسید.

بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده از گزارش سالانه گاز طبیعی سازمان تنظیم مقررات بازار انرژی، کشف گاز طبیعی ترکیه در دریای سیاه شروع به بازتاب در تولید کرده است.

بر این اساس 8 شرکت دارای مجوز عمده فروشی در کشور مجاز به تولید گاز طبیعی هستند.

میزان گاز طبیعی تولید و اعطا شده به سامانه توسط شرکت‌های مورد نظر در سال گذشته با 113 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 807.3 میلیون متر مکعب در سال 2023 رسید.

 خبرهای مرتبط