سرمایه‌گذاری بین‌المللی در ترکیه در ربع اول سال؛ 2.8 میلیارد دلار

ارزش کل سرمایه‌گذاری مستقیم بین‌المللی در ترکیه از سال 2002 تاکنون از 266 میلیارد دلار فراتر رفته است

2151061
سرمایه‌گذاری بین‌المللی در ترکیه در ربع اول سال؛ 2.8 میلیارد دلار

سرمایه‌گذاری مستقیم بین‌المللی در ترکیه در 4 ماهه نخست سال جاری به 2.8 میلیارد دلار رسید.

انجمن بین‌المللی سرمایه‌گذاران، بولتن بین‌المللی سرمایه‌گذاری مستقیم را منتشر کرد.

بر این اساس، یک میلیارد و 278 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم بین‌المللی در ماه آوریل وارد ترکیه شد. این بالاترین میزان سرمایه‌گذاری ماهانه در 4 ماه اول سال بود.

در ماه آوریل، انگلستان با 134 میلیون دلار و سهم 28 درصدی بیشترین سرمایه‌گذاری مستقیم بین‌المللی را در ترکیه انجام داد. پس از این کشور آمریکا با سهم 21 درصدی قرار گرفت. در حالی که کشورهای اتحادیه اروپا با ارزیابی 4 ماهه اول سال، 49 درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها را به خود اختصاص دادند  سهم قاره آمریکا 21 درصد ثبت شد.

مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم بین‌المللی در 4 ماهه اول سال 2.8 میلیارد دلار بوده است.

ارزش کل سرمایه‌گذاری مستقیم بین‌المللی در ترکیه از سال 2002 تاکنون از 266 میلیارد دلار فراتر رفته است.خبرهای مرتبط