سرانه مصرف انرژی در ایران بالاتر از همه کشورها می‌باشد

مدیر کل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیروی ایران اظهار داشت که عدم توجه به بهینه‌سازی مصرف برق و گاز در این کشور دو برابر ترکیه و عربستان سعودی است

2038469
سرانه مصرف انرژی در ایران بالاتر از همه کشورها می‌باشد

عبدالصاحب ارجمند، مدیر کل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیروی ایران با اعلام اینکه مصرف برق و گاز در ایران دو برابر ترکیه، عربستان سعودی و دیگر کشورهای خاورمیانه است، گفت: سرانه مصرف انرژی در ایران بالاتر از همه کشورها بوده و علت اصلی آن هم عدم توجه به بهینه‌سازی محصولات صنعتی مورد استفاده در بخش خانگی است.

به گزارش خبرگزاری «ایرنا» وی با اشاره به نقض مهم انرژی در زندگی اذعان داشت: انرژی به دلیل تاثیر آن در تمام شئونات زندگی اجتماعی، اقتصادی و امنیتی موضوعی چند وجهی است. در همه جوامع از ابزار قیمتی و غیر قیمتی برای کاهش شدت مصرف انرژی و بهینه سازی آن بدون کاهش در تولید و رفاه اجتماعی استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به مصرف انرژی در بخش‌های خانگی، کشاورزی و صنعتی گفت: در هر بخش با توجه به وسعت، موقعیت جغرافیایی و بررسی عوامل دیگر باید شاخص‌های مصرف را ارزیابی و بررسی کرد.

وی تاکید کرد: بیشترین مصرف در ایران در بخش خانگی از بهینه نبودن محصولات صنعتی است که باید در این خصوص تلاش بیشتری داشته باشیم.خبرهای مرتبط