بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را 25 واحد افزایش داد

بانک مرکزی انگلیس در راستای پیش‌بینی بازارهای مالی با افزایش 0.25 درصدی، نرخ بهره بانکی را به 4.25 درصد افزایش داد.

1964241
بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را 25 واحد افزایش داد

 

بانک مرکزی انگلیس در راستای پیش‌بینی بازارهای مالی با افزایش 0.25 درصدی، نرخ بهره بانکی را به 4.25 درصد افزایش داد.خبرهای مرتبط