گسترش اثرات بحران بانکی آغاز شده در آمریکا

اثرات بحران بانکی که در ایالات متحده آمریکا آغاز شده در حال گسترش است.

1960606
گسترش اثرات بحران بانکی آغاز شده در آمریکا

 

اثرات بحران بانکی که در ایالات متحده آمریکا آغاز شده در حال گسترش است.

بانک ملی عربستان سعودی، بزرگترین شریک کردیت سوئیس مستقر در سوییس، اعلام کرد که سرمایه خود را در این بانک افزایش نخواهد داد.

به دنبال این تصمیم فروش وحشتناک آغاز شد. قیمت سهام کردیت سوئیس 25 درصد کاهش یافت. این تحول بر بازارهای سهام اروپا نیز تأثیر گذاشت. کاهش در بانک‌های بزرگ اروپا شتاب بیشتری گرفت. بانک کامرز 9 درصد،  بانک دویچه 7,8 درصد و بارکلیز 6.6 درصد سقوط کردند.

بانک ملی سوئیس و هیئت تنظیم مقررات بازارهای مالی سوئیس در مورد نگرانی‌های فزاینده در خصوص کردیت سوئیس اقدام کردند.

 کردیت سوئیس اعلام کرد که حدود 54 میلیارد دلار از بانک ملی سوئیس وام خواهد گرفت. عنوان شد که این تصمیم برای تقویت نقدینگی بانک اتخاذ شده است.

در ایالات متحده، که در آن دو ورشکستگی تجربه شد، رتبه اعتباری فرست ریپابلیک بانک مستقر در کالیفرنیا کاهش یافت.

آژانس بین المللی رتبه بندی اعتباری اس اند پی رتبه اعتباری بلندمدت بانک را از "A-" به "BB+" کاهش داد و یکی دیگر از آژانس‌های رتبه بندی اعتباری بین المللی فیچ، آن را از "A-" به "BB" کاهش داد.

پس از کاهش رتبه اعتباری، سهام فرست ریپابلیک بانک بیش از 20 درصد سقوط کرد.خبرهای مرتبط