بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را افزایش داد

بانک مرکزی اروپا سه نرخ بهره سیاستی کلیدی را 50 واحد افزایش داد.

1941579
بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را افزایش داد

 

بانک مرکزی اروپا طی بیانیه‌ای، سه نرخ بهره سیاستی کلیدی را 50 واحد افزایش داده و به بالاترین سطح از سال 2008 تا کنون ارتقا داد.
در بیانیه بانک مرکزی اروپا آمده است که نرخ بهره ریفاینانس به 3 درصد، نرخ سپرده به 2.52 درصد و نرخ تامین مالی نهایی به 3.25 درصد افزایش یافته است.
این بانک سه نرخ اصلی خود را در جولای 50 واحد، در سپتامبر و اکتبر هر کدام 75 واحد و در دسامبر 50 واحد افزایش داده بود.
بانک مرکزی اروپا همچنین در این بیانیه از قصد افزایش نرخ بهره به میزان 50 واحد در ماه مارس خبر داد.خبرهای مرتبط