حجم صادرات شرکت‌های فعال در استانبول به بیش از 90 میلیارد دلار رسید

حجم صادرات شرکت‌های فعال در استانبول طی 11 ماه امسال با افزایش 13.3 درصدی به 90 میلیارد و 633 میلیون دلار رسید.

1916459
حجم صادرات شرکت‌های فعال در استانبول به بیش از 90 میلیارد دلار رسید

 

میزان صادرات شرکت‌های فعال در استانبول طی 11 ماه امسال با افزایش 13.3 درصدی به 90 میلیارد و 633 میلیون دلار رسید. بیشترین صادرات را در این دوره شرکت‌های تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های آن انجام دادند.

طبق داده‌های شورای صادرکنندگان ترکیه (TİM)، سهم شرکت‌های فعال در استانبول در کل میزان صادرات کشور طی بازه زمانی ژانویه تا نوامبر 39.2 درصد ثبت شد. این شرکت‌ها در این دوره محصولات خود را به 233 نقطه جهان صادر کردند.

در همین راستا، حجم صادرات شرکت‌های فعال در استانبول طی 11 ماه سال جاری در قیاس با دوره مشابه سال قبل 13.3 درصد افزایش یافت و به 90 میلیارد و 633 میلیون دلار افزایش یافت.

این شرکت‌ها با حجم 7 میلیارد و 672 میلیون دلاری بیشترین صادرات را به آلمان انجام دادند.

همچنین از استانبول به آمریکا به ارزش 5 میلیارد و 219 میلیون دلار، به بریتانیا 4 میلیارد و 467 میلیون دلار، به ایتالیا 4 میلیارد و 41 میلیون دلار و به اسپانیا 3 میلیارد و 625 میلیون دلار صادرات انجام شد.خبرهای مرتبط