افزایش صادرات ترکیه در ماه اکتبر

اعلام ارقام صادرات ترکیه

1912345
افزایش صادرات ترکیه در ماه اکتبر

میزان صادرات ترکیه در ماه اکتبر 21 میلیارد و 328 میلیون دلار تحقق یافت.

آمار موقت تجارت خارجی در ماه اکتبر که با همکاری سازمان آمار دولتی و تجارت خارجی مشخص گردید، اعلام شد.

بر اساس این آمار صادرات ترکیه در چهارچوب سیستم تجارت کلی در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته سه درصد افزایش یافته و 21 میلیارد و 328 میلیون دلار تحقق یافته است.

صادرات ترکیه در ماه‌های ژانویه الی اکتبر در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 15.4 درصد افزایش یافته و به 209 میلیارد و 394 میلیون دلار رسیده است.خبرهای مرتبط