افزایش 16 درصدی حجم صادرات شرکت‌های منطقه اژه ترکیه طی 9 ماه اول امسال

حجم کل صادرات شرکت‌های عضو اتحادیه‌های صادرکنندگان اژه ترکیه طی 9 ماه اول امسال با 16 درصد افزایش به 13 میلیارد و 698 میلیون دلار رسید.

1888888
افزایش 16 درصدی حجم صادرات شرکت‌های منطقه اژه ترکیه طی 9 ماه اول امسال

 

حجم کل صادرات شرکت‌های عضو اتحادیه‌های صادرکنندگان اژه ترکیه طی بازه زمانی ژانویه تا سپتامبر امسال با 16 درصد افزایش به 13 میلیارد و 698 میلیون دلار رسید. این میزان طی یک سال گذشته نیز با 17 درصد ارتقا به 18 میلیارد و 188 میلیون دلار رسید.

براساس بیانیه منتشر شده توسط این سازمان، اتحادیه صادرکنندگان فلزات آهنی و غیرآهنی اژه در ماه سپتامبر نیز با صادرات 193 میلیون دلاری در صدر بزرگترین صادرکنندگان قرار گرفت.

اتحادیه صادرکنندگان غلات، حبوبات، دانه‌های روغنی اژه حجم صادرات خود را با 40 درصد افزایش به 81 میلیون دلار رسانده و در ماه سپتامبر بیشترین افزایش را به خود اختصاص داد.

ژاک اسکینازی، رئیس اتحادیه‌های صادرکنندگان اژه در این بیانیه اظهار داشت که طی ماه سپتامبر حجم صادرات 7 اتحادیه افزایش یافته و 5 اتحادیه نیز از عملکرد سال گذشته عقب مانده‌اند.

وی با بیان اینکه میزان صادرات شرکت‌های بخش کشاورزی با 4 درص ارتقا به 593 میلیون دلار صعود کرده است، گفت که حجم صادرات بخش صنایع 806 میلیون دلار و بخش معدن نیز 107 میلیون دلار رقم خورده است.خبرهای مرتبط