افزایش صادرات ترکیه در ماه آگوست به بیش از 21 میلیارد دلار

میزان صادرات ترکیه در ماه آگوست 2022 با 13.1 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 21 میلیارد و 337 میلیون دلار ارتقا یافت

1886830
افزایش صادرات ترکیه در ماه آگوست به بیش از 21 میلیارد دلار

بر اساس داده‌های مشترک سازمان آمار و وزارت تجارت ترکیه، میزان صادرات ترکیه در ماه آگوست 2022 با 13.1 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 21 میلیارد و 337 میلیون دلار ارتقا یافت.

بر این اساس، در این دوره میزان واردات ترکیه نیز با 40.4 درصد افزایش به 32 میلیارد و 531 میلیون دلار رسید.

در این راستا کسری تجاری ترکیه در ماه آگوست با 159.9 درصد صعود به 11 میلیارد و 194 میلیون دلار افزایش پیدا کرد.

همچنین نسبت صادرات بر واردات که در آگوست 2021 در سطح 81.4 درصد قرار داشت، در ماه گذشته به 65.6 درصد افت کرده است.خبرهای مرتبط