افزایش شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه سپتامبر

شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه سپتامبر 0.3 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته و به 72.4 رسید

1883394
افزایش شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه سپتامبر

شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه سپتامبر 0.3 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته و به 72.4 رسید.

موسسه آمار ترکیه (TUIK) دادههای شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه سپتامبر را اعلام کرد.

بر این اساس، شاخص اعتماد مصرف‌کننده تعدیل شده فصلی که از نتایج «نظرسنجی گرایش مصرف کنندگان» با همکاری ترک استات و بانک مرکزی جمهوری ترکیه محاسبه شده است، در  ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل 0.3 درصد افزایش یافت.  شاخص که در آگوست 72.2 بود، در این ماه 72.4 ثبت شد.

شاخص انتظار وضعیت عمومی اقتصادی در دوره 12 ماهه آینده که در آگوست 72.8 بود در این ماه با 1.6 درصد افزایش به رقم 74 رسید.

شاخص فکر به خرج کردن کالاهای بادوام در 12 ماه آینده از 89.8 در آگوست در سپتامبر با 1.3 درصد افزایش به 89,8 رسید.خبرهای مرتبط