بسته جدید حمایتی دولت ترکیه از صادرات در روزنامه رسمی منتشر شد

دستور رئیس جمهوری ترکیه در صدور بسته حمایت از صادرات در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

1869580
بسته جدید حمایتی دولت ترکیه از صادرات در روزنامه رسمی منتشر شد

دستورالعمل ریاست جمهوری ترکیه برای حمایت از افزایش رقابت پذیری و فرصت‌های صادراتی شرکت‌های داخلی در بازارهای بین‌المللی در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

این دستور، به منظور ارائه کمک‌های دولتی با چشم‌اندازی جدید مطابق با شرایط جهانی و ساز و کار حمایتی در راستای نیازهای اکوسیستم تجارت خارجی صادر شده است.

بر این اساس برای هزینه‌های شرکت اعم از صدور پروانه، مجوز کسب و ثبت شرکت تا 50 درصد و سقف 4 میلیون لیر در سال حمایت خواهد شد.

شرکت‌های تُرک می‌توانند از دولت برای هزينه‌های ثبت شرکت و علامت تجاری در خارج از كشور به ميزان 50 درصد و تا سقف 750 هزار لير حداکثر به مدت 4 سال درخواست حمایت کنند.

در این دستورالعمل، 50 درصد و حداکثر تا سقف 100 هزار لیر برای هزینه ایاب و ذهاب و اسکان مربوط به فعالیت تحقیقاتی بازار خارجی شرکت‌ها در نظر گرفته شده است. بر این اساس هر شرکت می‌تواند تا 20 بار و حداکثر 5 بار در یک سال تقویمی از بسته حمایتی مذکور بهره‌مند شود.

دولت همچنین هزینه‌های مربوط به خدمات مشاوره مالی و حقوقی برای خرید شرکت/ علامت تجاری خارج از کشور را به میزان 50 درصد و تا سقف 3 میلیون لیره در سال پرداخت می‌کند.خبرهای مرتبط