بخش نساجی و مواد خام ترکیه رکورد شکست

این بخش در ژانویه تا جولای 2022 با 9.5 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 میلیارد و 119 میلیون دلار صادرات داشته است

1867583
بخش نساجی و مواد خام ترکیه رکورد شکست

بخش نساجی و مواد خام ترکیه در بازه زمانی ژانویه تا جولای سال جاری به رکورد صادرات 6.1 میلیارد دلاری دست یافت.

این بخش در ژانویه تا جولای 2022 با 9.5 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 میلیارد و 119 میلیون دلار صادرات داشته است. بدین ترتیب، بخش نساجی و مواد خام به بالاترین میزان صادرات ژانویه تا ژوئیه در تمام دوران رسید.

در ماه گذشته ایتالیا با 67 میلیون دلار بیشترین صادرات را در بخش نساجی و مواد خام از ترکیه داشته است. پس از ایتالیا، روسیه با 43.8 میلیون دلار و بلاروس با 39.5 میلیون دلار قرار دارند.

این بخش در 7 ماهه امسال 635 میلیون دلار به ایتالیا، 340 میلیون دلار به آمریکا  و 323 میلیون دلار به اسپانیا فروش خارجی انجام داده است.خبرهای مرتبط