بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ثابت نگه داشت

بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره رپو یک هفته‌ای را در سطح 14 درصد ثابت نگه داشت

1847385
بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ثابت نگه داشت

 

بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره رپو یک هفته‌ای (نرخ بهره سیاسی) را در سطح 14 درصد ثابت نگه داشت

بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد، افزایش ریسک‌های ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی در نیمه نخست سال باعث ایجاد ضعف در فعالیت‌های اقتصادی جهانی شده است.

بانک مرکزی ترکیه با اشاره به اینکه تلاش‌ها برای یافتن راه‌حل با روش‌ها و ابزارهای جدید حمایتی که توسط بانک‌های مرکزی در برابر افزایش عدم اطمینان در بازارهای مالی توسعه شده‌اند، افزایش یافت تاکید کرد:

"هئیت مدیره این بانک به اجرای سیاست‌های احتیاطی کلان که تقویت کرده، قاطعانه ادامه خواهد داد و درصورت نیاز تدابیر اضافی اتخاذ خواهد کرد."خبرهای مرتبط