بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ثابت نگه داشت

بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره بدون تغییر را در سطح 14 درصد ثابت نگه داشت.

1833040
بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ثابت نگه داشت

 

در بیانیه بانک مرکزی ترکیه آمده است، اقدامات مربوط به سیاست‌های تامین منابع مالی که روند بررسی آنها پایان یافته اجرایی خواهند شد.

بانک مرکزی ترکیه همچنین اعلام کرد، هیئت مدیره قاطعانه به اجرای مجموعه سیاست احتیاطی کلان که با اقدامات جدید تقویت کرده، ادامه خواهد داد.خبرهای مرتبط