افزایش شاخص تولید صنعتی ترکیه

شاخص بخش معدن در اسفندماه نسبت به ماه قبل 4.9 درصد کاهش یافت

1826437
افزایش شاخص تولید صنعتی ترکیه

شاخص تولید صنعتی ترکیه به طور سالانه 9.6 درصد افزایش یافت.

موسسه آمار ترکیه (TUIK) نتایج شاخص تولید صنعتی در ماه مارس را اعلام کرد.

بر این اساس، شاخص بخش معدن  در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، 2.9 درصد، شاخص صنعت تولیدی 10.6 درصد و شاخص تولید و توزیع برق، گاز، بخار و تهویه مطبوع 1.9 درصد افزایش داشته است.

شاخص بخش معدن در اسفندماه نسبت به ماه قبل 4.9 درصد و شاخص صنعت تولیدی 2.2 درصد کاهش و شاخص تولید و توزیع برق، گاز، بخار و تهویه مطبوع 4.8 درصد افزایش یافت.خبرهای مرتبط