بانک مرکزی روسیه: بحران در این کشور "یکی از مهم‌ترین چالش‌ها" برای اقتصاد روسیه از دهه 90

در گزارش تهیه شده توسط بانک مرکزی روسیه، آمده است که بحران در این کشور "یکی از مهم‌ترین چالش‌ها" برای اقتصاد روسیه از دهه 90 بوده است.

1825760
بانک مرکزی روسیه: بحران در این کشور "یکی از مهم‌ترین چالش‌ها" برای اقتصاد روسیه از دهه 90

 

در "گزارش سیاست پولی- می 2022" که توسط بانک مرکزی روسیه تهیه شده است، ارزیابی‌هایی درباره اقتصاد روسیه در پرتو تحریم‌ها گنجانده شده است.

در این گزارش با اشاره به اینکه پیش بینی می‌شود تحریم‌های اعمال شده توسط کشورهای غربی علیه روسیه تا سال 2024 ادامه داشته باشد آمده است:

"ادامه ابهامات به طور کلی و محدودیت‌ها بر صادرات روسیه همچنان قیمت‌ها را در بازارهای جهانی کالا حفظ خواهد کرد."

در این گزارش با اشاره به دیدگاه روسیه مبنی بر ادامه فروش محصولات اصلی صادراتی خود با قیمت‌های تخفیفی، عنوان شد که این وضعیت از نظر "ارزش" بر صادرات روسیه تأثیر منفی خواهد گذاشت.

در حالی که در این گزارش با ذکر اینکه اقتصاد روسیه تا اواسط سال 2023 به طور قابل توجهی خود را با تحریم‌ها وفق خواهد داد، آمده است: "بحران 2022 یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد روسیه از دهه 90 است. دولت روسیه و بانک مرکزی روسیه از تغییرات ساختاری در اقتصاد حمایت خواهد کرد."

در این گزارش با اشاره به اینکه کاهش حجم تجارت خارجی روسیه فرصت‌های جدیدی را ایجاد خواهد کرد، پیش‌بینی می‌شود که سهم تجارت در بازار داخلی در اقتصاد روسیه افزایش خواهد یافت.خبرهای مرتبط