صادرات بخش الکترونیک ترکیه در سال 2021 به 14 میلیارد دلار رسید

طی سال 2021 بیش از 14 میلیارد و 176 میلیون دلار محصولات و تولیدات مرتبط با بخش برق-الکترونیک از ترکیه صادر شده است

1762828
صادرات بخش الکترونیک ترکیه در سال 2021 به 14 میلیارد دلار رسید

بر اساس داده‌های مجمع صادرکنندگان ترکیه (TIM)، بخش برق-الکترونیک در سال 2021 بالغ بر 14 میلیارد و 176 میلیون دلار صادرات داشته است.

براساس این داده‌ها کل صادرات بخش مذکور که در سال 2020 بالغ بر 11 میلیارد و 47 میلیون و 749 هزار دلار بود، در سال 2021 با 28.3 درصد افزایش به 14 میلیارد و 176 میلیون و 22 هزار دلار افزایش یافته است.

این بخش بیشترین صادرات را با 2 میلیارد و 22 میلیون دلار به انگلستان داشته و پس از آن نیز آلمان با یک میلیارد و 290 میلیون دلار و فرانسه با 887 میلیون دلار قرار دارند.

چهارمین کشوری که مقصد بیشترین صادرات بخش برق-الکترونیک ترکیه بوده، کشور ایتالیا با 694 میلیون دلار است. براساس آمارهای موجود صادرات این بخش به ایتالیا نسبت به سال 2020 در حدود 53.8 درصد افزایش یافته است.

همچنین صادرات به آمریکا که یکی از کشورهای مطرح در بخش مذکور است با 40.3 درصد افزایش به 385 میلیون دلار و صادرات به روسیه نیز با 34 درصد رشد به 259 میلیون دلار رسیده است.

براساس آمارهای کلی کشورهای اتحادیه اروپا با 6 میلیارد و 222 میلیون دلار خریداران اصلی تولیدات برقی ترکیه بودند و پس از آن دیگر کشورهای اروپایی با 2 میلیارد و 497 میلیون دلار و کشورهای خاورمیانه با 553 میلیون دلار قرار دارند.خبرهای مرتبط