افزایش صادرات مرکبات ترکیه در سال 2021

صادرات مرکبات ترکیه 2021 به 1 میلیون و 963 هزار تن به ارزش 934 میلیون و 891 هزار دلار رسید

1762756
افزایش صادرات مرکبات ترکیه در سال 2021

براساس داده‌های اتحادیه‌های صادرکننده منطقه مدیترانه، صادرات مرکبات ترکیه که در سال 2020 ، 1 میلیون و 801 هزار تن بود در سال 2021 به 1 میلیون و 963 هزار تن افزایش یافت.

درآمد حاصل از صادرات مرکبات نیز افزایش پیدا کرد.

در این چهارچوب، صادرات 932 میلیون و 803 هزار دلاری مرکبات در سال 2020 ، در سال 2021 به 934 میلیون و 891 هزار دلار رسید.

بیشترین فروش خارجی در مرکبات با نارنگی انجام گرفت.

نارنگی را به ترتیب لیمو، پرتقال و گریپ‌فروت دنبال کرد.خبرهای مرتبط