قطع 250 اصله درخت زیتون فلسطینی‌ها در کرانه باختری توسط شهرک‌نشینان یهودی

شهرک‌نشینان یهودی افراطی 250 اصله درخت زیتون فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی را از بین بردند.

1753998
قطع 250 اصله درخت زیتون فلسطینی‌ها در کرانه باختری توسط شهرک‌نشینان یهودی

 

گروهی از شهرکنشینان یهودی افراطی با یورش به شهرکهای «وادی فوكين» و «حوسان» از توابع بیت لحم در کرانه باختری رود اردن, 250 اصله درخت زیتون متعلق به فلسطینیان را قطع کردند.

به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین «وفا», مهاجمان افراطی به 50 اصله درخت زیتون متعلق به حليمه عبد الفتاح الدبس و به 200 اصله درخت زیتون دو برادر فلسطینی حيدر وحامد عبد العزيز حمامره آسیب رساندهاند.

شهرک‌نشینان یهودی ve ارتش اسرائیل همه روزه با شیوه‌های مختلف به فلسطینیان حمله می‌کند.

اسرائیل پس از اشغال کرانه باختری رود اردن و قدس در سال 1967 بیش از 250 شهرک یهودی‌نشین در اینتن مناطق سادن‌ا. بر اساس قواعد حقوق بین المللی سکونت آنان در این شهرک‌ها که در منطقه اشغالی ساخته شده، غیرقانونی است.خبرهای مرتبط