بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را کاهش داد

بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را با کاهش 100 پایه‌ای به 14 درصد کاهش داد

1748542
بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را کاهش داد

 

بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را با کاهش 100 پایه‌ای به 14 درصد کاهش داد.

بانک مرکزی ترکیه: نتایج تجمعی تصمیمات گرفته شده در سه ماهه نخست سال 2022 از نزدیک پیگیری خواهد شد.

بانک مرکزی ترکیه: طی دوره مذکور، به منظور کنترل ثبات قیمتی در یک روند پایدار، سیاست‌های پولی کشور از نو تعریف خواهد شد.

بانک مرکزی ترکیه: قدرت تاثیر موقتی عوامل جانبی تاثیرگذار بر افزایش قیمت‌ها به پایان رسیده است.خبرهای مرتبط