خرید و فروش حدود 2.8 میلیون دارایی غیرمنقول در ترکیه طی 11 ماه

طی 11 ماه اخیر حدود 2.8 میلیون دارایی غیرمنقول در سراسر ترکیه خرید و فروش شده است.

1745842
خرید و فروش حدود 2.8 میلیون دارایی غیرمنقول در ترکیه طی 11 ماه

طی 11 ماه منتهی از ژانویه تا نوامبر 2021 میلادی 2 میلیون و 768 هزار و 262 دارایی غیرمنقول در سراسر ترکیه مورد معامله قرار گرفته است.
براساس آمار وزارت محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی ترکیه، این میزان برای ماه نوامبر 357 هزار و 446 دارایی غیرمنقول بوده است.
همچنین طی 11 ماه گذشته درآمد این وزارتخانه از معاملات دارایی های غیرمنقول 19 میلیارد و 544 میلیون لیر رقم خورده است.
از سوی دیگر یک میلیون و 231 هزار و 524 باب از دارایی‌های معامله شده در 11 ماه نخست سالجاری منزل مسکونی، 482 هزار و 845 فقره زمین، 731 هزار و 825 فقره زمین زراعی و 123 هزار و 68 مورد دارایی غیرمنقول تجاری بوده است.
استانبول دارای بیشترین تعداد معاملات غیرمنقول صورت گرفته در استان‌های ترکیه طی این دوره بوده است.خبرهای مرتبط