ترکیه در بخش دامپروری رتبه نخست اروپا را به خود اختصاص داد

براساس داده های آژانس آمار اروپا و سازمان آمار ترکیه، ترکیه در سال 2020 رتبه اول اروپا در زمینه بیشترین شمار دام‌های اهلی را به خود اختصاص داده است

1744688
ترکیه در بخش دامپروری رتبه نخست اروپا را به خود اختصاص داد

براساس داده های آژانس آمار اروپا (Eurostat) و سازمان آمار ترکیه (TÜİK)، ترکیه در سال 2020 رتبه اول اروپا در زمینه بیشترین شمار دام‌های اهلی را به خود اختصاص داده است.

کشورهای اروپایی در سال 2020 در مجموع دارای 76 میلیون و 462 هزار دام بزرگ (گاو) بوده‌اند. فرانسه با 17 میلیون و 789 هزار راس و آلمان با 11 میلیون و 301 هزار راس رتبه های اول و دوم اروپا در این زمینه را به خود اختصاص داده‌اند.

از سوی دیگر شمار دام‌های بزرگ ترکیه در سال گذشته معادل 18 میلیون و 158 هزار راس بوده است. بدین ترتیب ترکیه بیشتر از هر یک از کشورهای اروپایی دارای دام اهلی بزرگ مانند گاو و گاومیش بوده است.

در سال 2020 کشورهای اروپایی در مجموع صاحب 75 میلیون راس دام کوچک مانند گوسفند و بز بوده‌اند. ترکیه نیز در همین مدت با 54 میلیون و 113 هزار راس دام کوچک رتبه نخست این بخش از دامپروری را به خود اختصاص داده است.خبرهای مرتبط