افزایش صادرات صنایع جنبی بخش خودروسازی ترکیه

صادرات به آلمان در 11 ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته 33,85 ، به ایتالیا 42,27  درصد و آمریکا 38,15 درصد افزایش یافته است

1744637
افزایش صادرات صنایع جنبی بخش خودروسازی ترکیه

براساس داده‌های اتحادیه صادرکنندگان بخش خودروسازی اولوداغ، بخش صنایع جنبی خودروسازی ترکیه طی 11 ماه سال 2021 به بیش از 200 کشور، منطقه آزاد و منطقه خودمختار فروش خارجی انجام داده است.

صادرات صنایع جنبی که دوره ماه‌های ژانویه – نوامبر سال گذشته معادل 8 میلیارد و 430 میلیون و 964 هزار دلار بود، در دوره مشابه سال جاری با 27,5 درصد افزایش به 10 میلیارد و 750 میلیون و 403 هزار دلار رسیده است.

براساس این داده‌ها، 40,8 درصد کل فروش خارجی بخش خودروسازی را که در 11 ماه سال جاری به میزان 26 میلیارد و 381 میلیون و 470 هزار دلار به ثبت رسیده است، تولیدات صنایع جنبی تشکیل داد.

بیشترین صادرات صنایع جنبی به آلمان صورت گرفته است.

صادرات به آلمان در 11 ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته 33,85 ، به ایتالیا 42,27  درصد و آمریکا 38,15 درصد افزایش یافته است.   خبرهای مرتبط