محمد موش: رشد صادرات ترکیه ادامه دارد

محمد موش وزیر تجارت ترکیه: صادرات به ایفای نقش نیروی رانش رشد کشور ادامه خواهد داد

1740760
محمد موش: رشد صادرات ترکیه ادامه دارد

محمد موش وزیر تجارت ترکیه اعلام کرد، رشد صادرات ترکیه ادامه دارد.

موش طی پیام توییتری داده‌های اداره آمار ترکیه در مورد رشد ربع سوم سال جاری  را مورد ارزیابی قرار داد.

محمد موش گفت، اقتصاد کشورمان در ربع سوم سال جاری 7,4 درصد رشد کرده و سهم صادرت در رشد اقتصاد نیز در سطح 6,8 پوئن تحقق یافته است. 92 درصد رشدمان را صادرات تشکیل می‌دهد. صادرات به ایفای نقش نیروی رانش رشد کشور ادامه خواهد داد.خبرهای مرتبط