اعلام در آمد توریستی ترکیه در ربع اول سال جاری

موسسه دولتی آمار در آمد توریستی ترکیه بین ماههای جولای الی سپتامبر را اعلام کرد

1726229
اعلام در آمد توریستی ترکیه در ربع اول سال جاری

درآمد توریستی ترکیه در ربع اول سال جاری به 11 میلیارد و 395 میلیون و 117 هزار دلار رسید.

موسسه دولتی آمار ترکیه، میزان در آمد توریستی در ماه‌های جولای الی سپتامبر را اعلام کرد.

بموجب این ارقام، در آمد توریستی ترکیه در ربع سوم سال جاری به 11 میلیارد و 395 میلیون و 117 هزار دلار رسید. 78 درصد این رقم از گردشگران خارجی و 22 درصد نیز از شهروندان ترک مقیم خارج از کشور که برای گذراندن تعطیلات خود به ترکیه آمدند، حاصل گردید.

9 هزار و 63 میلیون و 42 هزار دلار از این رقم را هزینه‌های شخصی و 2 میلیارد و 332 میلیون و 75 هزار دلار را نیز هزینه‌ تورهای گردشگری تشکیل داد.

میانگین هزینه شبانه در دوره مذکور در ترکیه 74 دلار اعلام شد.

در حالیکه میانگین هزینه شبانه خارجیان در ترکیه 78 دلار اعلام گردید، هزینه شهروندان ترک مقیم خارج از کشور که از ترکیه دیدن کردند، نیز 61 دلار حساب شد.خبرهای مرتبط