صادرات 20 میلیارد و 780 میلیون دلاری ترکیه در ماه سپتامبر

میزان صادرات ترکیه در ماه سپتامبر امسال با افزایش 30 درصدی نسبت ماه مدت مشابه سال گذشته به بیش 20 میلیارد دلار رسید

1725704
صادرات 20 میلیارد و 780 میلیون دلاری ترکیه در ماه سپتامبر

بر اساس داده‌های سازمان آمار ترکیه «توئیک»، میزان صادرات ترکیه در ماه سپتامبر 2021 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با 30 درصد افزایش در سطح 20 میلیارد و 780 میلیون دلار قرار گرفت.

در این راستا، واردات ترکیه در این ماه نیز با افزایش 11.9 درصد به 23 میلیارد و 328 میلیون دلار رسید.

کسری تجاری ترکیه در ماه سپتامبر هم با 47.5 درصد کاهش در سطح 2 میلیارد و 547 میلیون دلار قرار گرفت. نسبت صادرات بر واردات از 76.7 درصد به 89.1 درصد رسید.

بر این اساس، میزان صادرات ترکیه در 9 نخست امسال در مقایسه با دوره مشابه سال 2020 با 35.9 درصد افزایش به 160 میلیارد و 951 میلیون دلار و میزان واردات نیز 23.7 درصد افزایش به 193 میلیارد و 301 میلیون دلار رسیده است.خبرهای مرتبط