موش: حجم تجارت ترکیه و آفریقا به 25.3 میلیارد دلار رسیده است

وزیر تجارت اظهار داشت که روابط اقتصادی بین ترکیه و آفریقا از زمان استفاده از "استراتژی‌های توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای آفریقایی" در سال 2003 به سرعت توسعه یافته است.

1722950
موش: حجم تجارت ترکیه و آفریقا به 25.3 میلیارد دلار رسیده است

سازمان روابط اقتصادی خارجی (DEIK) به همراه شورای بازرگانی ترکیه-نیجریه 

 با همکاری فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنایع نیجریه، در ابوجا، پایتخت نیجریه  نشست تجاری ترکیه-نیجریه برگزار کرد.

در این نشست، محمد موش وزیر تجارت ترکیه، اوتونبا نی آدبایو وزیر تجارت، صنعت و سرمایه گذاری نیجریه، نیل اولپاک رئیس سازمان روابط اقتصادی خارجی و همچنین بسیاری از بازرگانان شرکت کردند.

موش در سخنرانی خود در این نشس با اشاره به اینکه روابط اقتصادی با قاره آفریقا از زمانی که "استراتژی‌های توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای آفریقایی" در سال 2003 مورد استفاده قرار گرفت، به سرعت توسعه یافته است گفت:

"در سال 2003، حجم تجارت ترکیه و آفریقا از 5.4 میلیارد دلار به 25.3 میلیارد دلار در سال 2020 افزایش یافت."

موش با بیان اینکه صادرات ترکیه به آفریقا از 2 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار افزایش یافته است، گفت: واردات نیز از 3 میلیارد دلار به 10 میلیارد دلار ارتقاء یافته است.

موش خاطرنشان کرد که نیجریه ششمین شریک تجاری بزرگ ترکیه در قاره آفریقا و اولین در میان کشورهای آفریقای جنوبی است.خبرهای مرتبط