وزیر تجارت ترکیه: در طول یک روز 1.5 میلیارد دلار صادر کردیم

محمد موش وزیر تجارت ترکیه: موفقیت در صادرات ادامه خواهد یافت، ترکیه رشد خواهد کرد

1720570
وزیر تجارت ترکیه: در طول یک روز 1.5 میلیارد دلار صادر کردیم

محمد موش وزیر تجارت ترکیه با جلب توجه به افزایش آمار صادرات ترکیه گفت: "دیروز ما 1.5 میلیارد دلار در یک روز صادر کردیم. موفقیت در صادرات ادامه خواهد یافت، ترکیه رشد خواهد کرد." 

موش در یک تویت آمار صادرات را ارزیابی کرده و نوشت: "دیروز ما 1.5 میلیارد دلار در یک روز صادر کردیم. بیشتر کار خواهیم کرد، بیشتر تولید کرده و قوی‌تر خواهیم شد. موفقیت در صادرات ادامه خواهد یافت، ترکیه رشد خواهد کرد." 

 خبرهای مرتبط