معاملات امروز بورس استانبول - پنجشنبه 14 اکتبر 2021

شاخص «بیست-100» بورس استانبول معاملات امروز خود را در سطح 1,412.17 واحد آغاز کرد

1719481
معاملات امروز بورس استانبول - پنجشنبه 14 اکتبر 2021

شاخص «بیست-100» بورس استانبول امروز پنجشنبه 14 اکتبر 2021 معاملات خود را با کاهش 0.10 درصدی در سطح 1,412.17 واحد آغاز کرد.

در این راستا، شاخص بخش‌ بانکداری با 0.25 درصد و شاخص بخش‌ هلدینگ‌ها با 0.14 درصد کاهش ارزش مواجه شدند.

شاخص بخش بیمه با 0.24 درصد ارتقاء بیشترین سود را برای سرمایه‌گذاران رقم زد.

همچنین شاخص بخش سرمایه‌گذاری غیرمنقول با 0.86 درصد کاهش بیشترین افت را برای سهامداران خود به همراه داشت.

از دیدگاه تحلیلگران، بورس استانبول از لحاظ فنی در محدوده 1,370 امتیاز پشتیبانی شده و در سطح 1,440 امتیاز مقاومت خواهد کرد.خبرهای مرتبط